Správca

Identifikátor 578  
Stav žiadosti zapísaná žiadosť  
Dátum zápisu žiadosti 29. 12. 2017

Údaje žiadateľa

Typ žiadateľa právnická osoba
Emailová adresa druzstvo.salvia@gmail.com
Obchodné meno Družstvo Šalvia
IČO 17077818
Sídlo Vajanského 71, 058 01 Poprad
Kancelária Vajanského 71, 058 01 Poprad

Úradné hodiny

Telefón +421905211541
Emailová adresa druzstvo.salvia@gmail.com
Fax

Štatutárni zástupcovia

Odbornú spôsobilosť má žiadateľ resp. člen štatutárneho orgánu

Zodpovední zástupcovia