Správca

Identifikátor 576  
Stav žiadosti zapísaná žiadosť  
Dátum zápisu žiadosti 27. 12. 2017

Údaje žiadateľa

Typ žiadateľa právnická osoba
Emailová adresa butora.f@gmail.com
Obchodné meno IPS - FB s. r. o.
IČO 44435029
Sídlo Konopná 40, 821 05 Bratislava
Kancelária Konopná 40, 821 05 Bratislava

Úradné hodiny

Telefón 0903463505
Emailová adresa butora.f@gmail.com
Fax

Štatutárni zástupcovia

Odbornú spôsobilosť má žiadateľ resp. člen štatutárneho orgánu

Zodpovední zástupcovia