Správca

Identifikátor 575  
Stav žiadosti zapísaná žiadosť  
Dátum zápisu žiadosti 14. 3. 2018

Údaje žiadateľa

Typ žiadateľa fyzická osoba
Emailová adresa lackovic@bytosprava.sk
Obchodné meno Ing. Stanislav Lackovič STANDAN
IČO 30360382
Sídlo Baltská 7, 821 07 Bratislava
Kancelária Nobelova 1, 831 02 Bratislava

Úradné hodiny

Telefón 0905408097
Emailová adresa lackovic@bytosprava.sk
Fax
Odbornú spôsobilosť má žiadateľ resp. člen štatutárneho orgánu

Zodpovední zástupcovia