Správca

Identifikátor 574  
Stav žiadosti zapísaná žiadosť  
Dátum zápisu žiadosti 27. 12. 2017

Údaje žiadateľa

Typ žiadateľa právnická osoba
Emailová adresa info@grand-sprava.sk
Obchodné meno GRAND, správy bytových domov s.r.o.
IČO 47190957
Sídlo Topoľčianska 74, 921 01 Banka
Kancelária Kostolné námestie 30, 946 03 Kolárovo

Úradné hodiny

Telefón 0902280147
Emailová adresa info@grand-sprava.sk
Fax

Štatutárni zástupcovia

Odbornú spôsobilosť zabezpečuje prostredníctvom zástupcu

Zodpovední zástupcovia