Správca

Identifikátor 571  
Stav žiadosti zapísaná žiadosť  
Dátum zápisu žiadosti 22. 12. 2017

Údaje žiadateľa

Typ žiadateľa právnická osoba
Emailová adresa spolocenstvo@spravabudov.sk
Obchodné meno KEDRO s.r.o.
IČO 46014535
Sídlo Gorkého 13, 811 01 Bratislava
Kancelária Gorkého 13, 811 01 Bratislava

Úradné hodiny

Telefón 0911249815
Emailová adresa spolocenstvo@spravabudov.sk
Fax

Štatutárni zástupcovia

Odbornú spôsobilosť má žiadateľ resp. člen štatutárneho orgánu

Zodpovední zástupcovia