Správca

Identifikátor 569  
Stav žiadosti zapísaná žiadosť  
Dátum zápisu žiadosti 22. 12. 2017

Údaje žiadateľa

Typ žiadateľa právnická osoba
Emailová adresa euroreal@euroreal.sk
Obchodné meno EURO REAL, spol. s.r.o.
IČO 31341608
Sídlo Laurinská 18, 811 01 Bratislava
Kancelária Laurinská 18, 811 01 Bratislava

Úradné hodiny

Telefón 0903474020
Emailová adresa euroreal@euroreal.sk
Fax

Štatutárni zástupcovia

Odbornú spôsobilosť má žiadateľ resp. člen štatutárneho orgánu

Zodpovední zástupcovia