Preskočiť ponuku

Zoznam správcov bytových domov

Správca

 
Identifikátor 568
Stav žiadosti zapísaná žiadosť
Dátum zápisu žiadosti 22. 12. 2017

Údaje žiadateľa

 
Typ žiadateľa právnická osoba
Emailová adresa sprav.byt@gmail.com
Obchodné meno Správa bytov - SK, s.r.o.
IČO 45556211
Sídlo Ul. Kuzmányho 4, 036 01 Martin
Kancelária Ul. Kuzmányho 4, 036 01 Martin
Item Value
Telefón 0907722642
Emailová adresa sprav.byt@gmail.com
Fax
Item Value
Odbornú spôsobilosť má žiadateľ resp. člen štatutárneho orgánu