Správca

Identifikátor 568  
Stav žiadosti zapísaná žiadosť  
Dátum zápisu žiadosti 22. 12. 2017

Údaje žiadateľa

Typ žiadateľa právnická osoba
Emailová adresa sprav.byt@gmail.com
Obchodné meno Správa bytov - SK, s.r.o.
IČO 45556211
Sídlo Ul. Kuzmányho 4, 036 01 Martin
Kancelária Ul. Kuzmányho 4, 036 01 Martin

Úradné hodiny

Telefón 0907722642
Emailová adresa sprav.byt@gmail.com
Fax

Štatutárni zástupcovia

Odbornú spôsobilosť má žiadateľ resp. člen štatutárneho orgánu

Zodpovední zástupcovia