Preskočiť ponuku

Zoznam správcov bytových domov

Správca

 
Identifikátor 566
Stav žiadosti zapísaná žiadosť
Dátum zápisu žiadosti 22. 12. 2017

Údaje žiadateľa

 
Typ žiadateľa fyzická osoba
Emailová adresa giba.spravca@gmail.com
Obchodné meno Ing. Marián Giba - SPRÁVA BYTOV
IČO 41895932
Sídlo 17. novembra 1647/87, 075 01 Trebišov
Kancelária 17. novembra 1647/12, 075 01 Trebišov
Item Value
Telefón 0905894924
Emailová adresa giba.spravca@gmail.com
Fax
Item Value
Odbornú spôsobilosť má žiadateľ resp. člen štatutárneho orgánu