Správca

Identifikátor 566  
Stav žiadosti zapísaná žiadosť  
Dátum zápisu žiadosti 22. 12. 2017

Údaje žiadateľa

Typ žiadateľa fyzická osoba
Emailová adresa giba.spravca@gmail.com
Obchodné meno Ing. Marián Giba - SPRÁVA BYTOV
IČO 41895932
Sídlo 17. novembra 1647/87, 075 01 Trebišov
Kancelária 17. novembra 1647/12, 075 01 Trebišov

Úradné hodiny

Telefón 0905894924
Emailová adresa giba.spravca@gmail.com
Fax
Odbornú spôsobilosť má žiadateľ resp. člen štatutárneho orgánu

Zodpovední zástupcovia