Správca

Identifikátor 560  
Stav žiadosti zapísaná žiadosť  
Dátum zápisu žiadosti 22. 12. 2017

Údaje žiadateľa

Typ žiadateľa právnická osoba
Emailová adresa sprava@red.sk
Obchodné meno Správa.1.c.s.sk.s.r.o.
IČO 43785662
Sídlo A. Hlinku 3/816, 010 01 Žilina
Kancelária A. Hlinku 3/816, 010 01 Žilina

Úradné hodiny

Telefón 0915808512
Emailová adresa sprava@red.sk
Fax

Štatutárni zástupcovia

Odbornú spôsobilosť má žiadateľ resp. člen štatutárneho orgánu

Zodpovední zástupcovia