Správca

Identifikátor 558  
Stav žiadosti zapísaná žiadosť  
Dátum zápisu žiadosti 22. 12. 2017

Údaje žiadateľa

Typ žiadateľa právnická osoba
Emailová adresa dombyt@pcts.sk
Obchodné meno DOMBYT, s.r.o.
IČO 35853298
Sídlo Jelačičova 24, 821 08 Bratislava
Kancelária Nejedlého 39, 841 01 Bratislava

Úradné hodiny

Telefón 0908799115
Emailová adresa dombyt@pcts.sk
Fax

Štatutárni zástupcovia

Odbornú spôsobilosť má žiadateľ resp. člen štatutárneho orgánu

Zodpovední zástupcovia