Správca

Identifikátor 552  
Stav žiadosti zapísaná žiadosť  
Dátum zápisu žiadosti 22. 12. 2017

Údaje žiadateľa

Typ žiadateľa právnická osoba
Emailová adresa hrad@hradonline.sk
Obchodné meno HRAD SLOVAKIA, spol. s r.o.
IČO 45957061
Sídlo Murgašova 88/10, 058 01 Poprad
Kancelária Murgašova 90/05, 058 01 Poprad

Úradné hodiny

Telefón 0915462589
Emailová adresa hrad@hradonline.sk
Fax

Štatutárni zástupcovia

Odbornú spôsobilosť má žiadateľ resp. člen štatutárneho orgánu

Zodpovední zástupcovia