Správca

Identifikátor 551  
Stav žiadosti zapísaná žiadosť  
Dátum zápisu žiadosti 22. 12. 2017

Údaje žiadateľa

Typ žiadateľa právnická osoba
Emailová adresa spi@stonline.sk
Obchodné meno S.P.I., spol. s r.o.
IČO 36012611
Sídlo Moyzesova 660/6, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Kancelária Moyzesova 660/6, 957 01 Bánovce nad Bebravou

Úradné hodiny

Telefón 0903106572
Emailová adresa spi@stonline.sk
Fax

Štatutárni zástupcovia

Odbornú spôsobilosť zabezpečuje prostredníctvom zástupcu

Zodpovední zástupcovia