Správca

Identifikátor 550  
Stav žiadosti zapísaná žiadosť  
Dátum zápisu žiadosti 22. 12. 2017

Údaje žiadateľa

Typ žiadateľa právnická osoba
Emailová adresa doming@doming.sk
Obchodné meno DOMING, s.r.o.
IČO 35790768
Sídlo Nejedlého 51, 841 02 Bratislava
Kancelária Nejedlého 51, 841 02 Bratislava

Úradné hodiny

Telefón 0264462474
Emailová adresa doming@doming.sk
Fax

Štatutárni zástupcovia

Odbornú spôsobilosť má žiadateľ resp. člen štatutárneho orgánu

Zodpovední zástupcovia