Správca

Identifikátor 547  
Stav žiadosti zapísaná žiadosť  
Dátum zápisu žiadosti 22. 12. 2017

Údaje žiadateľa

Typ žiadateľa právnická osoba
Emailová adresa sbd@doas.sk
Obchodné meno Správa budov DOAS s.r.o.
IČO 46949321
Sídlo Košická 5590/56, 821 08 Bratislava
Kancelária Košická 559/56, 821 08 Bratislava

Úradné hodiny

Telefón 0918706973
Emailová adresa sbd@doas.sk
Fax

Štatutárni zástupcovia

Odbornú spôsobilosť má žiadateľ resp. člen štatutárneho orgánu

Zodpovední zástupcovia