Správca

Identifikátor 543  
Stav žiadosti zapísaná žiadosť  
Dátum zápisu žiadosti 21. 12. 2017

Údaje žiadateľa

Typ žiadateľa fyzická osoba
Emailová adresa spravingdnv@gmail.com
Obchodné meno Ing. Dagmar Ondrejková, SPRAVING
IČO 40656993
Sídlo Ivana Bukovčana 6119/6, 841 07 Bratislava
Kancelária Jána Smreka 7, 841 08 Bratislava

Úradné hodiny

Telefón 0903273485
Emailová adresa spravingdnv@gmail.com
Fax
Odbornú spôsobilosť má žiadateľ resp. člen štatutárneho orgánu

Zodpovední zástupcovia