Správca

Identifikátor 541  
Stav žiadosti zapísaná žiadosť  
Dátum zápisu žiadosti 21. 12. 2017

Údaje žiadateľa

Typ žiadateľa právnická osoba
Emailová adresa primasbd@gmail.com
Obchodné meno PRIMA SBD s.r.o.
IČO 47905107
Sídlo Landererova 7743/6, 811 09 Bratislava
Kancelária Beňadická 19, 851 06 Bratislava

Úradné hodiny

Telefón 0907111210
Emailová adresa primasbd@gmail.com
Fax

Štatutárni zástupcovia

Odbornú spôsobilosť má žiadateľ resp. člen štatutárneho orgánu

Zodpovední zástupcovia