Správca

Identifikátor 538  
Stav žiadosti zapísaná žiadosť  
Dátum zápisu žiadosti 21. 12. 2017

Údaje žiadateľa

Typ žiadateľa právnická osoba
Emailová adresa maria.kokavcova77@gmail.com
Obchodné meno ADS TÁLE, s.r.o.
IČO 46147870
Sídlo Bystrá - Tále 244, 977 01 Bystrá
Kancelária Bystrá - Tále 244, 977 01 Bystrá

Úradné hodiny

Telefón 0907828863
Emailová adresa maria.kokavcova77@gmail.com
Fax

Štatutárni zástupcovia

Odbornú spôsobilosť má žiadateľ resp. člen štatutárneho orgánu

Zodpovední zástupcovia