Správca

Identifikátor 532  
Stav žiadosti zapísaná žiadosť  
Dátum zápisu žiadosti 20. 12. 2017

Údaje žiadateľa

Typ žiadateľa právnická osoba
Emailová adresa iservice@iservice.sk
Obchodné meno INTERSERVICE, s.r.o.
IČO 36816108
Sídlo Duklianskych hrdinov 380/1, 901 01 Malacky
Kancelária Duklianskych hrdinov 380/1, 901 01 Malacky

Úradné hodiny

Telefón 0905470006
Emailová adresa iservice@iservice.sk
Fax

Štatutárni zástupcovia

Odbornú spôsobilosť zabezpečuje prostredníctvom zástupcu

Zodpovední zástupcovia