Správca

Identifikátor 531  
Stav žiadosti zapísaná žiadosť  
Dátum zápisu žiadosti 20. 12. 2017

Údaje žiadateľa

Typ žiadateľa právnická osoba
Emailová adresa bpharmanec@stonline.sk
Obchodné meno Bytový podnik Harmanec
IČO 00620947
Sídlo Harmanec 6, 976 03 Harmanec
Kancelária Harmanec 6, 976 03 Harmanec

Úradné hodiny

Telefón 0484198510
Emailová adresa bpharmanec@stonline.sk
Fax

Štatutárni zástupcovia

Odbornú spôsobilosť má žiadateľ resp. člen štatutárneho orgánu

Zodpovední zástupcovia