Správca

Identifikátor 527  
Stav žiadosti zapísaná žiadosť  
Dátum zápisu žiadosti 20. 12. 2017

Údaje žiadateľa

Typ žiadateľa právnická osoba
Emailová adresa homes@stonline.sk
Obchodné meno HOMES spol. s r.o.
IČO 36317357
Sídlo Gorkého 50/1, 971 01 Prievidza
Kancelária J. Kalinčiaka 5, 971 01 Prievidza

Úradné hodiny

Telefón 0465421305
Emailová adresa homes@stonline.sk
Fax 0465421305

Štatutárni zástupcovia

Odbornú spôsobilosť má žiadateľ resp. člen štatutárneho orgánu

Zodpovední zástupcovia