Správca

Identifikátor 525  
Stav žiadosti zapísaná žiadosť  
Dátum zápisu žiadosti 20. 12. 2017

Údaje žiadateľa

Typ žiadateľa právnická osoba
Emailová adresa cvengros@mail.telekom.sk
Obchodné meno CVENGROŠ, spol. s r.o.
IČO 35907444
Sídlo Bukureštská 3, 811 04 Bratislava
Kancelária Bukureštská 3, 811 04 Bratislava

Úradné hodiny

Telefón 0905634176
Emailová adresa cvengros@mail.telekom.sk
Fax 0252491082

Štatutárni zástupcovia

Odbornú spôsobilosť má žiadateľ resp. člen štatutárneho orgánu

Zodpovední zástupcovia