Správca

Identifikátor 524  
Stav žiadosti zapísaná žiadosť  
Dátum zápisu žiadosti 29. 12. 2017

Údaje žiadateľa

Typ žiadateľa právnická osoba
Emailová adresa roman@domus-sprava.sk
Obchodné meno Domus správa nehnuteľností spol s.r.o.
IČO 44878656
Sídlo Staré Grunty 24, 841 04 Bratislava
Kancelária Staré Grunty 24, 841 04 Bratislava

Úradné hodiny

Telefón 0918734854
Emailová adresa roman@domus-sprava.sk
Fax

Štatutárni zástupcovia

Odbornú spôsobilosť zabezpečuje prostredníctvom zástupcu

Zodpovední zástupcovia