Správca

Identifikátor 515  
Stav žiadosti zapísaná žiadosť  
Dátum zápisu žiadosti 22. 12. 2017

Údaje žiadateľa

Typ žiadateľa právnická osoba
Emailová adresa spravadomovbb@gmail.com
Obchodné meno Správa domov B.B. s.r.o.
IČO 36650625
Sídlo Kostiviarska 43, 974 01 Banská Bystrica
Kancelária Kostiviarska 43, 974 01 Banská Bystrica

Úradné hodiny

Telefón 0918767009
Emailová adresa spravadomovbb@gmail.com
Fax

Štatutárni zástupcovia

Odbornú spôsobilosť zabezpečuje prostredníctvom zástupcu

Zodpovední zástupcovia