Správca

Identifikátor 511  
Stav žiadosti zapísaná žiadosť  
Dátum zápisu žiadosti 18. 12. 2017

Údaje žiadateľa

Typ žiadateľa právnická osoba
Emailová adresa ostrihonova@msj.sk
Obchodné meno VD Development - správcovská s.r.o.
IČO 36771031
Sídlo Kimovská 32, 960 01 Zvolen
Kancelária Kimovská 32, 960 01 Zvolen

Úradné hodiny

Telefón 0917147088
Emailová adresa ostrihonova@msj.sk
Fax

Štatutárni zástupcovia

Odbornú spôsobilosť zabezpečuje prostredníctvom zástupcu

Zodpovední zástupcovia