Správca

Identifikátor 50  
Stav žiadosti zapísaná žiadosť  
Dátum zápisu žiadosti 13. 9. 2016

Údaje žiadateľa

Typ žiadateľa právnická osoba
Emailová adresa hprobyt@hprobyt.sk
Obchodné meno H-PROBYT, spol. s r.o.
IČO 35722924
Sídlo Povraznícka 4, 811 05 Bratislava
Kancelária Povraznícka 4, 811 05 Bratislava

Úradné hodiny

Telefón 0252444761
Emailová adresa hprobyt@hprobyt.sk
Fax

Štatutárni zástupcovia

Odbornú spôsobilosť má žiadateľ resp. člen štatutárneho orgánu

Zodpovední zástupcovia