Správca

Identifikátor 509  
Stav žiadosti zapísaná žiadosť  
Dátum zápisu žiadosti 18. 12. 2017

Údaje žiadateľa

Typ žiadateľa právnická osoba
Emailová adresa jaro.midriak@gmail.com
Obchodné meno DOMINA - SR, s.r.o.
IČO 44004681
Sídlo Tajov 328, 976 34 Tajov
Kancelária Komenského 12, 974 01 Banská Bystrica

Úradné hodiny

Telefón 0905526360
Emailová adresa jaro.midriak@gmail.com
Fax

Štatutárni zástupcovia

Odbornú spôsobilosť má žiadateľ resp. člen štatutárneho orgánu

Zodpovední zástupcovia