Správca

Identifikátor 508  
Stav žiadosti zapísaná žiadosť  
Dátum zápisu žiadosti 18. 12. 2017

Údaje žiadateľa

Typ žiadateľa právnická osoba
Emailová adresa regashp17@gmail.com
Obchodné meno REGAS HP, spol. s r.o.
IČO 35727446
Sídlo Líščie nivy 23, 821 08 Bratislava
Kancelária Líščie nivy 23, 821 08 Bratislava

Úradné hodiny

Telefón 0220712345
Emailová adresa regashp17@gmail.com
Fax

Štatutárni zástupcovia

Odbornú spôsobilosť má žiadateľ resp. člen štatutárneho orgánu

Zodpovední zástupcovia