Správca

Identifikátor 499  
Stav žiadosti zapísaná žiadosť  
Dátum zápisu žiadosti 18. 12. 2017

Údaje žiadateľa

Typ žiadateľa právnická osoba
Emailová adresa svarc@vsprav.sk
Obchodné meno v:sprav s.r.o.
IČO 31644074
Sídlo Horná 54, 974 01 Banská Bystrica
Kancelária Horná 54, 974 01 Banská Bystrica

Úradné hodiny

Telefón 0484142314
Emailová adresa svarc@vsprav.sk
Fax

Štatutárni zástupcovia

Odbornú spôsobilosť má žiadateľ resp. člen štatutárneho orgánu

Zodpovední zástupcovia