Správca

Identifikátor 498  
Stav žiadosti zapísaná žiadosť  
Dátum zápisu žiadosti 18. 12. 2017

Údaje žiadateľa

Typ žiadateľa právnická osoba
Emailová adresa info@wilseko.sk
Obchodné meno Wilseko s.r.o.
IČO 48015717
Sídlo Južná trieda 33, 040 01 Košice
Kancelária Južná trieda 33, 040 01 Košice

Úradné hodiny

Telefón 0905182620
Emailová adresa info@wilseko.sk
Fax

Štatutárni zástupcovia

Odbornú spôsobilosť zabezpečuje prostredníctvom zástupcu

Zodpovední zástupcovia