Správca

Identifikátor 495  
Stav žiadosti zapísaná žiadosť  
Dátum zápisu žiadosti 18. 12. 2017

Údaje žiadateľa

Typ žiadateľa právnická osoba
Emailová adresa realbyt@realbyt.sk
Obchodné meno REALBYT PLUS, s.r.o.
IČO 36057240
Sídlo Železničiarska 9, 974 01 Banská Bystrica
Kancelária Železničiarska 9, 974 01 Banská Bystrica

Úradné hodiny

Telefón 0484144458
Emailová adresa realbyt@realbyt.sk
Fax

Štatutárni zástupcovia

Odbornú spôsobilosť má žiadateľ resp. člen štatutárneho orgánu

Zodpovední zástupcovia