Správca

Identifikátor 492  
Stav žiadosti zapísaná žiadosť  
Dátum zápisu žiadosti 18. 12. 2017

Údaje žiadateľa

Typ žiadateľa právnická osoba
Emailová adresa ivanakrajcova@uctovno-spravcovska.sk
Obchodné meno Účtovno-správcovská, s.r.o.
IČO 44430825
Sídlo Nám. Matice slovenskej 409/8, 965 01 Žiar nad Hronom
Kancelária Nám. Matice slovenskej 409/8, 965 01 Žiar nad Hronom

Úradné hodiny

Telefón 0456723671
Emailová adresa ivanakrajcova@uctovno-spravcovska.sk
Fax

Štatutárni zástupcovia

Odbornú spôsobilosť má žiadateľ resp. člen štatutárneho orgánu

Zodpovední zástupcovia