Správca

Identifikátor 491  
Stav žiadosti zapísaná žiadosť  
Dátum zápisu žiadosti 18. 12. 2017

Údaje žiadateľa

Typ žiadateľa právnická osoba
Emailová adresa bellova@goldenreal.sk
Obchodné meno GOLDEN REAL SLOVAKIA a.s.
IČO 35744758
Sídlo Červeňova 28, 811 03 Bratislava
Kancelária Červeňova 28, 811 03 Bratislava

Úradné hodiny

Telefón 0259355666
Emailová adresa bellova@goldenreal.sk
Fax

Štatutárni zástupcovia

Odbornú spôsobilosť má žiadateľ resp. člen štatutárneho orgánu

Zodpovední zástupcovia