Správca

Identifikátor 490  
Stav žiadosti zapísaná žiadosť  
Dátum zápisu žiadosti 18. 12. 2017

Údaje žiadateľa

Typ žiadateľa právnická osoba
Emailová adresa branislav@zubricanak.sk
Obchodné meno ERES, a.s.
IČO 36295400
Sídlo Gen. Svobodu 2612, 911 08 Trenčín
Kancelária Gen. Svobodu 2612, 911 08 Trenčín

Úradné hodiny

Telefón 0910852777
Emailová adresa branislav@zubricanak.sk
Fax

Štatutárni zástupcovia

Odbornú spôsobilosť zabezpečuje prostredníctvom zástupcu

Zodpovední zástupcovia