Správca

Identifikátor 49  
Stav žiadosti zapísaná žiadosť  
Dátum zápisu žiadosti 24. 11. 2016

Údaje žiadateľa

Typ žiadateľa právnická osoba
Emailová adresa podatelna@sbd4ke.sk
Obchodné meno Správcovské bytové družstvo IV Košice
IČO 00216666
Sídlo Levočská 3, 040 12 Košice
Kancelária Levočská 3, 040 12 Košice

Úradné hodiny

Telefón 7881001
Emailová adresa podatelna@sbd4ke.sk
Fax 6743493

Štatutárni zástupcovia

Odbornú spôsobilosť zabezpečuje prostredníctvom zástupcu

Zodpovední zástupcovia

Iné poznámky k žiadosti

Kancelária je zriadená v sídle správcu v nehnuteľnosti, ktorá je v jeho vlastníctve. Viď. list vlastníctva.