Správca

Identifikátor 489  
Stav žiadosti zapísaná žiadosť  
Dátum zápisu žiadosti 18. 12. 2017

Údaje žiadateľa

Typ žiadateľa právnická osoba
Emailová adresa bydos1@gmail.com
Obchodné meno ByDoS, spol. s r.o.
IČO 31437648
Sídlo Levická 598, 952 01 Vráble
Kancelária Levická 598, 952 01 Vráble

Úradné hodiny

Telefón 0905579241
Emailová adresa bydos1@gmail.com
Fax

Štatutárni zástupcovia

Odbornú spôsobilosť má žiadateľ resp. člen štatutárneho orgánu

Zodpovední zástupcovia