Správca

Identifikátor 487  
Stav žiadosti zapísaná žiadosť  
Dátum zápisu žiadosti 18. 12. 2017

Údaje žiadateľa

Typ žiadateľa právnická osoba
Emailová adresa presprav@presprav.sk
Obchodné meno PRESPRAV, s.r.o.
IČO 36509221
Sídlo Prostejovská 13571/123, 080 01 Prešov
Kancelária Mukačevská 14420/30, 080 01 Prešov

Úradné hodiny

Telefón 0905130333
Emailová adresa presprav@presprav.sk
Fax

Štatutárni zástupcovia

Odbornú spôsobilosť zabezpečuje prostredníctvom zástupcu

Zodpovední zástupcovia