Správca

Identifikátor 484  
Stav žiadosti zapísaná žiadosť  
Dátum zápisu žiadosti 20. 12. 2017

Údaje žiadateľa

Typ žiadateľa právnická osoba
Emailová adresa trikan@trikan.sk
Obchodné meno TriKan s.r.o.
IČO 46613081
Sídlo Fedinova 4, 851 01 Bratislava
Kancelária Haanova 10, 852 23 Bratislava

Úradné hodiny

Telefón 0903216475
Emailová adresa trikan@trikan.sk
Fax

Štatutárni zástupcovia

Odbornú spôsobilosť má žiadateľ resp. člen štatutárneho orgánu

Zodpovední zástupcovia