Správca

Identifikátor 483  
Stav žiadosti zapísaná žiadosť  
Dátum zápisu žiadosti 21. 12. 2017

Údaje žiadateľa

Typ žiadateľa právnická osoba
Emailová adresa ladislavfaludi@gmail.com
Obchodné meno SPV ABEA 13, s.r.o.,
IČO 46945024
Sídlo 9. mája 20, 985 59 Vidiná
Kancelária Rádayho 8, 984 01 Lučenec

Úradné hodiny

Telefón 0905145136
Emailová adresa ladislavfaludi@gmail.com
Fax

Štatutárni zástupcovia

Odbornú spôsobilosť má žiadateľ resp. člen štatutárneho orgánu

Zodpovední zástupcovia