Správca

Identifikátor 482  
Stav žiadosti zapísaná žiadosť  
Dátum zápisu žiadosti 22. 12. 2017

Údaje žiadateľa

Typ žiadateľa právnická osoba
Emailová adresa novabytsro@gmail.com
Obchodné meno NOVABYT s.r.o.
IČO 50638459
Sídlo Jilemnického 28/13, 018 51 Nová Dubnica
Kancelária Topoľová 2, 018 51 Nová Dubnica

Úradné hodiny

Telefón +421915396856
Emailová adresa novabytsro@gmail.com
Fax

Štatutárni zástupcovia

Odbornú spôsobilosť zabezpečuje prostredníctvom zástupcu

Zodpovední zástupcovia