Správca

Identifikátor 481  
Stav žiadosti zapísaná žiadosť  
Dátum zápisu žiadosti 18. 12. 2017

Údaje žiadateľa

Typ žiadateľa právnická osoba
Emailová adresa chmurova@spravabytov-chmurova.sk
Obchodné meno Správa bytov a domov s.r.o.
IČO 48006319
Sídlo Jesenná 3239/11, 058 01 Poprad
Kancelária Jesenná 3239/11, 058 01 Poprad

Úradné hodiny

Telefón 0905579601
Emailová adresa chmurova@spravabytov-chmurova.sk
Fax

Štatutárni zástupcovia

Odbornú spôsobilosť má žiadateľ resp. člen štatutárneho orgánu

Zodpovední zástupcovia