Správca

Identifikátor 480  
Stav žiadosti zapísaná žiadosť  
Dátum zápisu žiadosti 21. 12. 2017

Údaje žiadateľa

Typ žiadateľa právnická osoba
Emailová adresa bytos@psg.sk
Obchodné meno BYTOS, s.r.o. Trenčín
IČO 36296759
Sídlo Pod Sokolice 514/17, 911 01 Trenčín
Kancelária Pred Poľom 376/19, 911 01 Trenčín

Úradné hodiny

Telefón 0327446483
Emailová adresa bytos@psg.sk
Fax

Štatutárni zástupcovia

Odbornú spôsobilosť zabezpečuje prostredníctvom zástupcu

Zodpovední zástupcovia