Správca

Identifikátor 479  
Stav žiadosti zapísaná žiadosť  
Dátum zápisu žiadosti 18. 12. 2017

Údaje žiadateľa

Typ žiadateľa právnická osoba
Emailová adresa duspama-n@mail.t-com.sk
Obchodné meno Duspama, spol. s r.o.
IČO 17334004
Sídlo Nejedlého č. 69, 841 02 Bratislava
Kancelária Nejedlého č. 69, 841 02 Bratislava

Úradné hodiny

Telefón 0264365468
Emailová adresa duspama-n@mail.t-com.sk
Fax

Štatutárni zástupcovia

Odbornú spôsobilosť má žiadateľ resp. člen štatutárneho orgánu

Zodpovední zástupcovia