Správca

Identifikátor 474  
Stav žiadosti zapísaná žiadosť  
Dátum zápisu žiadosti 11. 12. 2017

Údaje žiadateľa

Typ žiadateľa právnická osoba
Emailová adresa icerock@centrum.sk
Obchodné meno Ice Rock, s.r.o.
IČO 45366306
Sídlo Bukovec 1072, 044 22 Bukovec
Kancelária Palackého 8, 040 01 Košice

Úradné hodiny

Telefón 0949688256
Emailová adresa icerock@centrum.sk
Fax

Štatutárni zástupcovia

Odbornú spôsobilosť má žiadateľ resp. člen štatutárneho orgánu

Zodpovední zástupcovia