Správca

Identifikátor 472  
Stav žiadosti zapísaná žiadosť  
Dátum zápisu žiadosti 11. 12. 2017

Údaje žiadateľa

Typ žiadateľa fyzická osoba
Emailová adresa lezakm@stonline.sk
Obchodné meno Ing. Miroslav Ležák
IČO 36884685
Sídlo Stromová 5278/6, 921 01 Piešťany
Kancelária Stromová 5278/6, 921 01 Piešťany

Úradné hodiny

Telefón 0905847942
Emailová adresa lezakm@stonline.sk
Fax 0337729587
Odbornú spôsobilosť má žiadateľ resp. člen štatutárneho orgánu

Zodpovední zástupcovia