Správca

Identifikátor 471  
Stav žiadosti zapísaná žiadosť  
Dátum zápisu žiadosti 11. 12. 2017

Údaje žiadateľa

Typ žiadateľa právnická osoba
Emailová adresa itam@spravca.sk
Obchodné meno ITAM s.r.o.
IČO 35800194
Sídlo Drieňová 37, 821 02 Bratislava
Kancelária Drieňová 37, 821 02 Bratislava

Úradné hodiny

Telefón 043425879
Emailová adresa itam@spravca.sk
Fax

Štatutárni zástupcovia

Odbornú spôsobilosť zabezpečuje prostredníctvom zástupcu

Zodpovední zástupcovia