Správca

Identifikátor 470  
Stav žiadosti zapísaná žiadosť  
Dátum zápisu žiadosti 11. 12. 2017

Údaje žiadateľa

Typ žiadateľa právnická osoba
Emailová adresa magnask@spravca.sk
Obchodné meno MAGNA SK - správcovská kancelária, s.r.o.
IČO 35791021
Sídlo Drieňová 37, 821 02 Bratislava
Kancelária Drieňová 37, 821 02 Bratislava

Úradné hodiny

Telefón 043425879
Emailová adresa magnask@spravca.sk
Fax

Štatutárni zástupcovia

Odbornú spôsobilosť má žiadateľ resp. člen štatutárneho orgánu

Zodpovední zástupcovia