Správca

Identifikátor 469  
Stav žiadosti zapísaná žiadosť  
Dátum zápisu žiadosti 11. 12. 2017

Údaje žiadateľa

Typ žiadateľa právnická osoba
Emailová adresa spravcabytov@mpssenica.sk
Obchodné meno Mestský podnik služieb spol. s r.o.
IČO 31424287
Sídlo Hviezdoslavova 477, 905 01 Senica
Kancelária Hviezdoslavova 477, 905 01 Senica

Úradné hodiny

Telefón 0346512430
Emailová adresa spravcabytov@mpssenica.sk
Fax

Štatutárni zástupcovia

Odbornú spôsobilosť zabezpečuje prostredníctvom zástupcu

Zodpovední zástupcovia