Správca

Identifikátor 466  
Stav žiadosti zapísaná žiadosť  
Dátum zápisu žiadosti 11. 12. 2017

Údaje žiadateľa

Typ žiadateľa fyzická osoba
Emailová adresa prochaskovag@gmail.com
Obchodné meno Gabriela Prochásková
IČO 41211235
Sídlo Račianska 1548/2, 831 02 Bratislava
Kancelária Vajanské nábrežie 17/B, 811 02 Bratislava

Úradné hodiny

Telefón 0911337733
Emailová adresa prochaskovag@gmail.com
Fax
Odbornú spôsobilosť má žiadateľ resp. člen štatutárneho orgánu

Zodpovední zástupcovia