Správca

Identifikátor 404  
Stav žiadosti zapísaná žiadosť  
Dátum zápisu žiadosti 11. 12. 2017

Údaje žiadateľa

Typ žiadateľa právnická osoba
Emailová adresa aureka@aureka.sk
Obchodné meno AUREKA s.r.o.
IČO 31394078
Sídlo Homolova, 841 02 Bratislava
Kancelária Kominárska 2,4, 841 02 Bratislava

Úradné hodiny

Telefón 0903446443
Emailová adresa aureka@aureka.sk
Fax

Štatutárni zástupcovia

Odbornú spôsobilosť má žiadateľ resp. člen štatutárneho orgánu

Zodpovední zástupcovia