Správca

Identifikátor 403  
Stav žiadosti zapísaná žiadosť  
Dátum zápisu žiadosti 4. 12. 2017

Údaje žiadateľa

Typ žiadateľa fyzická osoba
Emailová adresa hermes.spravabytov@gmail.com
Obchodné meno Branislav Holický - HERMES
IČO 34880551
Sídlo Turnianska 2, 851 07 Bratislava
Kancelária Sklenárova 4, 821 09 Bratislava

Úradné hodiny

Telefón 0904983739
Emailová adresa hermes.spravabytov@gmail.com
Fax
Odbornú spôsobilosť má žiadateľ resp. člen štatutárneho orgánu

Zodpovední zástupcovia